Touch of Matrix, Orshof methodiek, Coaching, Counseling, Begeleiding, Den Haag, Zuid Holland, Individuele begeleiding, Begeleiding voor koppels, gezinnen, ouder en kind, hulp bij Depressie, Burnout, Workshops voor persoonlijke ontwikkeling,

Begeleiding


* Bio Energetische Counseling
We gaan uit van het gegeven dat ik, u, en alles en iedereen, perfect in evenwicht zijn met alle mogelijke krachten(velden) zoals die ons nu op dit specifieke moment in ons leven beheersen. Klachten en symptomen zijn daarbij voor ons een dankbare verwijzing om op onderzoek uit te gaan naar onderliggende energetische blokkades.
We werken tijdens de sessies o.m. met meditatie, adem, familieopstelling, matrixmethoden, bio energetische- en yoga oefeningen. We oefenen daarbij onze aandacht te leren "openen". Dit doen we in eerste instantie via het voelen en ervaren van de realiteit van ons lichaam,  zonder enige interpretatie of oordeel. Zo stappen we uit onze ingebeelde denkwereld en laten gelijktijdig ook de fixatie op de klacht(en) los. Fixatie is in feite een vernauwing van onze aandacht/bewustzijn. We zijn afgesneden van het geheel. Die is dan nog maar op één specifiek iets gericht. Vaak op dat wat je niet wilt. Maar wat je aandacht geeft groeit!!  Alleen al door het opengaan van onze aandacht ontstaat een steeds ruimer en helderder bewust- zijn. Het drukke denken komt tot rust (leeg hoofd) en er ontstaat steeds meer verbondenheid met het geheel, het totale bewustzijn. Men ervaart dit als een ongekende weldaad en diepe  innerlijke stilte.

* Hypnotherapie 
Problemen waarmee we geconfronteerd worden, het maakt niet uit welk probleem, vinden hun oorsprong altijd ergens in het onderbewustzijn van de menselijke geest, met uitzondering van problemen die veroorzaakt worden door een externe gebeurtenis zoals een ongeluk of een vergiftiging. In ieder geval wordt een persoon zich vroeg of laat bewust van het probleem door middel van een symptoom. Het symptoom is slechts het teken dat iets van binnen niet meer helemaal correct verloopt. Het doel is nu om, met behulp van hypnose, terug te vinden waarom het symptoom in het onderbewustzijn wordt getriggerd, om vervolgens de oorzaak te neutraliseren en in zijn originele staat terug te brengen. Zo is de cliënt dus direct bevrijd van de negatieve emotie die eraan verbonden was.

Hypnose is eigenlijk net zo makkelijk als fietsen. Sommigen gaan op de fiets zitten en rijden meteen weg en anderen hebben een beetje oefening nodig totdat ze in staat zijn om de juiste kant op te gaan. Datzelfde geldt voor hypnose, omdat iedereen in hypnose kan gaan. Elke persoon is in staat om diepe staten van hypnose te bereiken. 

De OMNI hypnotherapeuten gebruiken de volgende definitie van hypnose: „Hypnose is het passeren van de kritische factor van de bewuste geest en het middels het geven van suggesties het vastleggen van selectieve aanvaardbare gedachten”.  Wat impliceert dat hypnose dus in feite zelfhypnose is. Tevens maakt het duidelijk dat hypnotiseren tegen iemands wil onmogelijk is!

* Matrix methoden
zijn zachte, vriendelijke én direct diep inwerkende behandelmethoden. Kwantum Fysica heeft ons via wetenschappelijk bewezen studies aangetoond, dat zelfs in het tot nog toe kleinst mogelijk gesplitste energie deeltje informatie van 'de totaliteit' aanwezig is. Metaforisch: de schakel van een ketting bevat de informatie van en verbinding met de gehele ketting. Alles  is verbonden met elkaar. Er  is maar één oneindig bewustzijn (de leegte). In het oosten spreekt men van 'universele energie' of Ki. Een matrix behandeling richt zich tot ons hart (liefde) en onderbewuste deel van ons brein en doet rechtstreeks appèl  op onze authenticiteit of oorspronkelijkheid =  het "ware ik". Door zich vervolgens te verbinden met universele energie kan men nieuwe informatie naar analogie met een computer "downloaden" en oude niet meer bruikbare programma's, "deleten".

* Bio-energetische workshops
Ter ondersteuning van cliënten in een individueel traject beveel ik van harte deelname aan één of meerdere workshops aan. Voor informatie over de workshops klik hier.Linkswww.debeat.com   |  www.qure.eu   |   www.instituutorshof.be   |