Touch of Matrix, Orshof methodiek, Coaching, Counseling, Begeleiding, Den Haag, Zuid Holland, Individuele begeleiding, Begeleiding voor koppels, gezinnen, ouder en kind, hulp bij Depressie, Burnout, Workshops voor persoonlijke ontwikkeling,

Hulpbronnen


Ik werk graag met door mij zelf aan den lijve ondervonden en beproefde methodes. Met de wetenschap dat wat voor de één goed werkt bij een ander niet past. 

* Hypnotherapie 
Problemen waarmee we geconfronteerd worden, het maakt niet uit welk probleem, vinden hun oorsprong altijd ergens in het onderbewustzijn van de menselijke geest, met uitzondering van problemen die veroorzaakt worden door een externe gebeurtenis zoals een ongeluk of een vergiftiging. In ieder geval wordt een persoon zich vroeg of laat bewust van het probleem door middel van een symptoom. Het symptoom is slechts het teken dat iets van binnen niet meer helemaal correct verloopt. Het doel is nu om, met behulp van hypnose, terug te vinden waarom het symptoom in het onderbewustzijn wordt getriggerd, om vervolgens de oorzaak te neutraliseren en in zijn originele staat terug te brengen. Zo is de cliënt dus direct bevrijd van de negatieve emotie die eraan verbonden was.

Hypnose is eigenlijk net zo makkelijk als fietsen. Sommigen gaan op de fiets zitten en rijden meteen weg en anderen hebben een beetje oefening nodig totdat ze in staat zijn om de juiste kant op te gaan. Datzelfde geldt voor hypnose, omdat iedereen in hypnose kan gaan. Elke persoon is in staat om diepe staten van hypnose te bereiken. 

De OMNI hypnotherapeuten gebruiken de volgende definitie van hypnose: „Hypnose is het passeren van de kritische factor van de bewuste geest en het middels het geven van suggesties het vastleggen van selectieve aanvaardbare gedachten”.  Wat impliceert dat hypnose dus in feite zelfhypnose is. Tevens maakt het duidelijk dat hypnotiseren tegen iemands wil onmogelijk is!

* Matrix methoden
zoals Touch of Matrix en Qure zijn zachte, vriendelijke én direct diep inwerkende behandelmethoden. Het gaat uit van de Kwantum Fysica en kent een zekere verwantschap met Hypnotherapie. De behandeling spreekt het onderbewuste deel van ons brein aan en doet hierbij appel  op onze authenticiteit of oorspronkelijkheid =  het "ware ik". Door zich vervolgens te verbinden met universele energie kan men nieuwe informatie naar analogie met een computer "downloaden" en oude niet meer bruikbare programma's, "deleten".

De kwantum fysica heeft aangetoond dat in het tot nog toe kleinst mogelijk gesplitste energie deeltje informatie van alles volledig aanwezig is. "Alles" (of de totaliteit) is dus energie en dus beschikbare en aanwezige informatie. Ook therapievormen als Familie of bedrijfs opstellingen en systeem leer zijn gebaseerd op dit gegeven. Oosterse denkwijzen leren ons overigens al eeuwen lang dat alles en iedereen onlosmakelijk met elkaar verbonden is en dat alles uit energie (chi) bestaat. En energie = informatie.


* de Orshof methodiek
Voor sommigen is de weg naar geest en ziel het makkelijkst bereikbaar via het lichaam. Met lichaamsgerichte oefeningen uit b.v. de yoga van Kashmir, gymnastiek, bio-energetica volgens Löwen, en expressie oefeningen wordt er gewerkt aan herstel van het contact met het lichaam. Men leert weer voelen en emoties op een constructieve manier te uiten. Het doen van oefeningen vanuit een mindfulle houding brengt integratie tussen lichaam, geest en ziel tot stand. Zo ontstaat bij de cliënt weer een natuurlijke open en ontspannen houding naar zichzelf en de omgeving toe.


* Mindfullness - leert ons om vanuit een open houding met acceptatie, respect en liefde datgene te kunnen aanvaarden wat zich op ieder moment in ons leven afspeelt.  Wij kunnen b.v. proeven en geven dan onmiddellijk een oordeel af... lekker of niet lekker. Dit oordeel is altijd gerelateerd aan eerdere ervaringen. Zo classificeert ons brein in een fractie van een seconde en volgt onmiddelijk de interpretatie.  Bewustwording van het vermogen om te proeven is een werkelijk opgaan in het moment zelf. Het zgn. "hier en nu" welk geen oordeel kent. De waarnemer gaat ahw op in de waarneming zelf.


* Adem en meditatie. Onze adem reguleert vele lichaamsprocessen maar heeft ook een directe invloed op de balans tussen gevoel en verstand. Deze balans komt tot uiting via ons gedrag. Bezig zijn met ademwerk is kwaliteits-tijd voor jezelf en geeft een enorme 'boost' aan het zelf genezend vermogen van ons lichaam. Regelmatig (letterlijk) stil staan bij de ademhaling met behulp van oosterse én westerse technieken, brengt je naar een diep meditatieve staat. Vanuit een dergelijke staat komen soms spontaan ingevingen, oplossingen of eureka ’s naar je bewustzijn.


* Energetische massage (op de kleren)

Massage brengt contact en verbinding! Helaas wordt in onze westerse wereld aanraking nog te vaak als ongepast bestempeld. In Nepal en India krijg je bij de kapper automatisch een massage. Een kind wat danig overstuur is kan op de schoot van moeder zijn emotie laten gaan en komt weer tot rust omdat het hele lijf opgaat in de warmte uitwisseling en beleving. Een vriendelijke hand op de schouder of een enkele zachte streling maakt soms al een stroom aan emoties los…. Ik leer je met aandacht contact te maken waardoor er weer verbinding komt tussen lichaam, geest en ziel.

Linkswww.debeat.com   |  www.qure.eu   |   www.instituutorshof.be   |    www.kindinjezelf.nl   |