Touch of Matrix, Orshof methodiek, Coaching, Counseling, Begeleiding, Den Haag, Zuid Holland, Individuele begeleiding, Begeleiding voor koppels, gezinnen, ouder en kind, hulp bij Depressie, Burnout, Workshops voor persoonlijke ontwikkeling,

Individuele sessies & workshops

De helende kracht van ritme en klank


 Voor bezinning, inspiratie, acceptatie en overgave naar  bewust-zijn 

 

Over mij en 'over'-leven.
Soms wordt een mens op een 'harde'manier geconfronteerd. Ernstige ziekte, klachten die erger worden, plots ingrijpende gebeurtenissen,of groeiend besef dat je in je leven toch iets essentieels mist. Ook ik heb mijn deel  gekregen. Verslavingen, depressie, burn out, gedwongen ontslag, kanker maar bovenal vanaf mijn middelbare schooltijd een diepgaand gevoel van eenzaamheid en gemis aan levensvreugde.  
Mogelijk zijn enkele genoemde zaken voor U herkenbaar.
Overkomt ons van alles en kunnen we (er) niets (aan) doen? Als dat waar is dan had ik dit niet kunnen schrijven. Op enig moment in mijn leven heb ik besloten op onderzoek uit te gaan. Wie ben ik eigenlijk, waarom 'overkomt' mij dit?  Wat of wie 'zit' er onder al mijn gedachten en gevoelens? Pfff..... wat een vragen en wat een besluit.

Een besluit met consequenties.
Ik heb ontdekt dat 'zelf-onderzoek' of anders gezegd onderzoek naar 'het ware zelf' nooit (meer) zal stoppen. Een soort van innerlijke drang die mij voortstuwt. Die weg naar het ware zelf blijkt gepaard te gaan met het bewust worden en loskomen en loslaten van veelal pijnlijke en beknellende  aangenomen en aangeleerde patronen en strategieën.  En gaandeweg begon ik iets wezenlijks te ontdekken.  Het leven is niet statisch, het leven leeft. Het leven vernieuwd zichzelf ieder moment opnieuw. In de sessies en trainingen leer je dat ervaren en be-leven! Je leert ervan te genieten het leven (dat jij bent) zijn gang te laten gaan en er in op te gaan - zoals de stroom van een rivier die vanzelf zijn weg vind op weg naar de oneindigheid van de oceaan.
Ik sta voor mijn ware zelf!

Van klacht naar kracht
De weg naar het ware zelf begint met en via ons lichaam middels het leren voelen, ervaren en be-leven van de realiteit van ons lichaam. Dit doen we met behulp van oefeningen waarin we opmerkzaamheid trainen. We trainen om toeschouwer, om open aandacht te zijn. Los van enige interpretatie of oordeel vanuit ons denken. Regelmatige beoefening maakt ons steeds vrijer van onze ingebeelde denkwereld (= wie wij denken te zijn) en gelijktijdig ook van fixatie op onze klachten. Fixatie is in feite een vernauwing van onze aandacht/bewustzijn. Die is dan nog maar op één specifiek iets gericht.  Meestal op dat wat je niet wilt. Daar strijden we tegen. Maar wat je aandacht geeft groeit. Het vreet energie. Genieten is er steeds minder bij.

Alleen al door het opengaan van onze aandacht ontstaat een steeds ruimer en helderder zicht op hoe het in ons functioneert en de rol die ons ego daarbij heeft.  En daardoor ontdekte ik dat in mijn oefenen juist veel interpreteren, oordeel en partijdigheid zat. En dat in het oefenen mijn 'denken' me wilde 'sturen' naar een (bekend) resultaat. Juist ook deze 'handige truc' van het ego leren zien en volledig accepteren brengt ruimte en steeds meer werkelijke openheid. Het drukke denken krijgt zo vanzelf steeds minder aandacht en er ontstaat steeds meer verbondenheid met het ware zelf.

Bio Energetische Counseling
Met meditatie, klank & ritme, ademwerk uit de yoga en stembevrijding wordt je respectvol begeleid in het vinden van jouw antwoorden om te kunnen komen tot je ware zelf. Onderweg leer je de gezondheid van je eigen lichaam weer waarderen en je levens-kracht en vreugde terug te vinden.
Momenten van overgave aan het leven zelf herkent iedereen weleens. Woorden en zinnen als 'flow', balans, met de stroom mee, in harmonie zijn verwijzen ernaar. Je 'bent' dan, voor dat moment, de intense tevredenheid, stilte, het onbegrensde, de liefde zelf. Alles is ok zoals het hier en nu is.  

* Bio-energetische workshops
Ter ondersteuning van cliënten in een individueel traject beveel ik van harte deelname aan één of meerdere workshops aan. Voor informatie over de workshops klik hier.Linkswww.debeat.com   |  www.qure.eu   |   www.instituutorshof.be   |