Touch of Matrix

Nieuwsbrief najaar 2016 - klik hier voor de nieuwsbrief met o.a. een verhaaltje over "oordelen". 

 
* Bio- Energetische workshops 
Voor sommigen is de weg naar geest en ziel het makkelijkst bereikbaar via het lichaam. In een veilige setting en kleine kleine groepen werken we  met lichaamsgerichte oefeningen uit b.v. de yoga van Kashmir, gymnastiek, bio-energetica volgens Löwen, en expressie oefeningen. We oefenen daarbij onze aandacht te leren "openen", in eerste instantie via het voelen en ervaren van de realiteit van ons lichaam. Het doen van dergelijke oefeningen vanuit een mindfulle houding brengt integratie tussen lichaam, geest en ziel tot stand. Zo ontstaat weer een natuurlijke open en ontspannen houding naar zichzelf en de omgeving toe.

Mindfullness leert ons om vanuit een open houding met acceptatie, respect en liefde datgene te kunnen aanvaarden wat zich op ieder moment in ons leven aandient.  Wij kunnen b.v. proeven en geven dan onmiddellijk een oordeel af... lekker of niet lekker. Dit oordeel is altijd gerelateerd aan eerdere ervaringen. Zo classificeert ons brein in een fractie van een seconde en volgt onmiddellijk de interpretatie.  Bewustwording van het vermogen om te proeven is een werkelijk opgaan in het moment zelf. Het zgn. "hier en nu" welk geen oordeel kent. De waarnemer gaat ahw op in de waarneming zelf.

Voor data: zie agenda.

Linkswww.debeat.com   |  www.qure.eu   |   www.instituutorshof.be   |